Allergie Diëtisten Brabant
Praktisch, persoonlijk en professioneel

Over ons

Wij zijn twee diëtisten, die zich al vele jaren intensief bezig houden met het geven van dieetadviezen aan mensen met voedselovergevoeligheid. Wij werken samen omdat wij  ervan overtuigd zijn, dat intercollegiaal overleg, intervisie en het delen van elkaars kennis en kunde de kwaliteit van ons werk verbetert. Bovendien kunnen wij elkaar zonodig vervangen, zodat wij continuïteit van zorg kunnen bieden.

 

Waar staan wij voor

Wij staan voor het leveren van een bijdrage aan een duidelijke diagnose, zodat u niet onnodig voedingsmiddelen uitsluit. Hoe u vervolgens deze allergene voedingsmiddelen kunt vermijden en toch lekker en gezond kunt blijven eten.

 

De diëtist werkt professioneel

Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich ‘diëtist’ noemen. Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister.
 
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging van Allergologen en het diëtistennetwerk van de Nederlandse Coeliakie Vereniging en onderhouden goede contacten met diverse allergologen, specialisten en huisartsen.