Allergie Diëtisten Brabant
Een afspraak : Rechtstreeks of via doorverwijzing

Afspreken met of zonder verwijsbrief
Er zijn twee mogelijkheden:

  • U kunt naar een diëtist verwezen worden door bijvoorbeeld een huisarts, allergoloog, specialist, kinderarts of jeugdarts.
  • Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. U maakt dan gebruik van de zogenaamde Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Echter sommige zorgverzekeringen zijn niet akkoord gegaan met de DTD en eisen alsnog een verwijsbrief. Dit is te lezen in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en ook uw diëtist zal u hiervan op de hoogte stellen.
    Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijzing, dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats.  Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw  huisarts op te nemen of  overlegt  zij, in afstemming met u, zelf met de huisarts.
    De huisarts ontvangt een rapportage van de diëtist, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

noten

 

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit meer dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks bellen of mailen naar de diëtist die spreekuur houdt in de plaats van uw voorkeur (zie 'Locaties').

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Kosten

  • Dieetadvisering is voor drie uur in de basisverzekering opgenomen.
  • In diverse aanvullende verzekeringen zijn nog enkele uren dieetadvisering opgenomen. Raadpleeg hiervoor de polis van uw ziektekostenverzekering.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico

 

 

Tarieven 

Eerste consult

€ 75,00, € 90,00 of € 105,00 (afhankelijk van complexiteit van het dieet)

Vervolgconsult (kort)

€ 30,00

Vervolgconsult (lang)

€ 45,00

Telefonisch consult (kort)

€ 15,00

Telefonisch consult (lang)

€ 30,00

E-mail

€ 15,00